» » VI. Інформація про здійснення регуляторної діяльності