Останні новини
» » Порядок організації прийому громадян

Порядок
організації та проведення особистих прийомів громадян в районній державній адміністрації


І. Загальні положення

1. Цей порядок регламентує питання організації та проведення особистого прийому громадян, у тому числі особистого прийому громадян головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації (далі райдержадміністрації).

2. Посадові особи, що здійснюють прийом громадян, керуються Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Порядком.

3. Особистий прийом громадян проводиться з метою реалізації громадянами конституційного права на звернення та оперативного вирішення актуальних питань на основі якісного і своєчасного розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

ІІ. Організація і проведення особистого прийому громадян

1. Особистий прийом громадян головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації проводиться в громадській приймальні (м. Чигирин, вул. Б.Хмельницького, 26, І поверх) в установлені графіком дні та години, виїзні прийоми – в додатково визначених місцях.

2. Попередній запис на особистий прийом громадян до голови райдержадміністрації проводиться головним спеціалістом відділу організаційного забезпечення, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації із залученням керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, але не пізніше, ніж за 3 робочі дні до проведення прийому. Як виняток, жителі віддалених населених пунктів району, попередньо можуть бути записані по телефону або в день особистого прийому, не пізніше, ніж за годину до його початку, за умови надання необхідних для прийому документів.

3. Запис на особистий прийом громадян першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації проводиться за день до початку особистого прийому з 8:00 до 15:00, за телефоном 2-56-04.

4. У разі перенесення особистого прийому голови, першого заступника, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації з поважних причин (відрядження, відпустка, участь у загальнодержавних, обласних та районних заходах, хвороба тощо) записаним громадянам повідомляється про дату проведення наступного особистого прийому громадян згідно графіка.

5. На особистий прийом громадян до голови райдержадміністрації можуть бути записані лише ті громадяни, звернення яких розглядалися на особистому прийомі першим заступником, заступниками голови або керівником апарату райдержадміністрації відповідно до напрямків їх діяльності та компетенції.

6. Повторний прийом громадян з питання, що вже розглядалося першим заступником, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації проводиться після детального вивчення документів із порушеного питання, з’ясування причин, що призвели до повторного звернення, за необхідності надаються громадянам детальні роз’яснення та можлива допомога.

7. На особистий прийом не записуються громадяни:

1) звернення яких на день прийому знаходяться на розгляді в райдержадміністрації;

2) які повторно звернулися з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;

3) які звернулися щодо вирішення питань, що не належать до повноважень райдержадміністрації;

4) які визнані судом недієздатними;

5) звернення яких з приводу оскарження рішення були подані з порушенням термінів, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян».

8. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та расових переконань.

9. Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосується його звернення.

10. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом з’ясовується:

1) прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання, статус (категорія) громадянина, зміст порушеного питання;

2) до кого із заступників голови райдержадміністрації громадянин звертався та яке рішення прийнято;

3) попередні звернення, матеріали щодо їх розгляду, висновки, довідки, відповіді на звернення.

11. Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення, діловодства та контролю апарату райдержадміністрації :

1) складає список громадян, які бажають потрапити на особистий прийом до голови райдержадміністрації та надає його голові райдержадміністрації за день до дати прийому. Остаточний список записаних на особистий прийом надається у день прийому не пізніше, ніж за годину до його початку;

2) повідомляє по телефону, або письмово громадян, записаних на прийом, про день і час прийому;

3) забезпечує підбір матеріалів із питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі голови райдержадміністрації;

4) не пізніше, ніж за два дні до дати прийому, запрошує керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для надання необхідних матеріалів щодо розгляду звернень громадян, записаних на особистий прийом;

5) організовує проведення та бере участь у особистому прийомі громадян;

6) у день проведення особистого прийому громадян головою райдержадміністрації організовує роботу із залученням керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які надають необхідну допомогу у вирішенні питань громадянам, які не записані на особистий прийом.

12. Особистий прийом громадян проводиться в порядку черговості. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій громадян:

1) жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;

2) інвалідів Великої вітчизняної війни;

3) Героїв Соціалістичної праці;

4) Героїв Радянського Союзу;

5) Героїв України.

13. Особистий прийом осіб, які не є громадянами України і законно перебувають на її території, здійснюється на загальних підставах.

14. Під час особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Представник громадянина пред’являє довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

15. У випадку, коли порушене громадянином питання не вимагає додаткової перевірки, відповідь на звернення (у разі його згоди) може бути надана усно під час особистого прийому про що обов’язково вноситься відповідний запис до картки особистого прийому.

16. Якщо вирішити порушене питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому ж самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянинові на його бажання надається усна або письмова відповідь.

17. Відповідні консультації з порушених громадянами питань надаються також головним спеціалістом відділу організаційного забезпечення, документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

18. Усі звернення громадян (усні чи письмові), що надійшли під час особистого прийому, реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 (із змінами) та надсилаються згідно з чинним законодавством до виконавців.

ІІІ. Особливості проведення виїзного особистого прийому громадян

1. Проведення виїзного особистого прийому громадян головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації у населених пунктах району здійснюється 2 рази на місяць, згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації кожного місяця.

2. Інформація про місце і час проведення виїзного прийому громадян надається головним спеціалістом відділу організаційного забезпечення діловодства та контролю апарату райдержадміністрації не пізніше, ніж за п’ять днів до його проведення провідному спеціалісту відділу організаційного забезпечення, документообігу та контрою апарату райдержадміністрації, виконавчим комітетами сільських рад для оприлюднення.

3. Попередній запис на виїзний особистий прийом громадян проводиться відповідальними працівниками сільських рад не пізніше, ніж за день до його проведення.

4. До 13:00 дня, що передує виїзному особистому прийому громадян, головному спеціалісту відділу організаційного забезпечення, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації передається список громадян, які записалися на особистий прийом, або інформація про відсутність запису.

5. Організацію і проведення особистого прийому громадян головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації, у тому числі попередній запис громадян, забезпечують сільські голови.

6. Графіки виїзних особистих прийомів громадян керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації затверджуються головою райдержадміністрації не пізніше 25 числа місяця, що передує місяцю прийому, оприлюднюється на веб-сайті Чигиринської райдержадміністрації та надсилаються сільським радам.

7. До 22 числа місяця, що передує місяцю прийому, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації надають головному спеціалісту відділу організаційного забезпечення, діловодства і контролю апарату райдержадміністрації пропозиції про час і місце проведення ними виїзного особистого прийому громадян.

8. Узагальнена інформація, підготовлена за наслідками аналізу звернень громадян, поданих на особистому прийомі, включається до відповідних аналітичних довідок.
Інше:

Соціальні мережі

.

Контакти

ЧИГИРИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Богдана Хмельницького, 26,
м. Чигирин Черкаської області, 20901,
тел. 6-01-98,
факс 2-86-96
E-mail: chyhyrynskarda@ ukr.net
Код ЄДРПОУ 04061323

ЧИГИРИНСЬКА РАЙОННА РАДА
вул. Б.Хмельницького, 26,
м.Чигирин Черкаської обл., 20901
(04730) 2-56-23,
факс: 2-56-00
E-mail: ch.r_rada@ukr.net
Код ЄДРПОУ 25213487